Monday, October 6, 2008

Clipping? What the %$#@ is clipping?

I've created eight ugly zoomed-in samples of clipping from Metallica's "The Day That Never Comes" from the much-talked-about album Death Magnetic today.

Let this serve as a lesson on what not to do (normally) when mixing a recording.


Example 1 - major clipping


Example 2 - more major clipping


Example 3 - major clippingExample 4 - major clipping


Example 5 - leftmost part severely clippedExample 6 - righmost part severely clippedExample 7

Example 8 - major clipping

Note in all of these examples there are large (lower frequency) waves with the tops or bottoms cut off.

They don't make CDs like they used to, do they?

2 comments:

Unknown said...

cũng cam tâm tình nguyện.

Không ít nam sinh bắt đầu háo sắc, máu mũi như muốn ứa ra.

- Trời ạ, sớm biết trong đấu khí học viện có bốn yêu tinh như vậy thì ta đã không đến đây.

- Đúng thế, bốn nữ nhân này đúng là bốn yêu nghiệt.

Tất cả nữ sinh đều cảm thấy bốn người này giống như là bốn kẻ gây tai họa vậy, khiến cho bọn họ không được các nam sinh khác để ý tới.
đồng tâm
game mu
cho thuê phòng trọ
cho thuê phòng trọ
nhac san cuc manh
tư vấn pháp luật qua điện thoại
văn phòng luật
số điện thoại tư vấn luật
dịch vụ thành lập doanh nghiệp
Nhìn thấy Tô Hân Nhi đi lên khảo thí, Hàn Nguyệt không thể không để chuyện của Nhạc Thành ra sau, Tô hân Nhi chính là một đệ tử có thiên phú rất tốt, không biết nàng sẽ khảo thí thế nào, nếu như thành tích cao thì viện trưởng cũng sẽ không khai đao vớhử lực lượng đi.

Vị lão giả áo đen cất tiếng nói.

- Xoẹt.

Tô Hân Nhi xuất một luồng khí ra, đấu khí toàn thân chuyển động, ngưng kết

Anonymous said...

I misplaced extra money half in} slots utilizing my player's card than not utilizing my player's card. Ask your self how on line casino commercials or movies show the slot machine landing on 777 or another jackpot whereas filming? truly have} sat subsequent to older individuals than myself many times and seen the player subsequent to me barely tapping the play button in 1xbet korean the course of the brief time we needed to play. I spun the wheels extra typically than everyone, and that older person subsequent to me would win out of our group. In slot tournaments, the on line casino pre-selects a machine to win and how a lot to win before each new session. In 1963, Bally Manufacturing Company launched the primary electronic slot machine.